Motorvalet till bryggan är beroende av användningsområdet.
En mindre bensinmotor är perfekt om man snabbt vill ta sig till sitt utflyktsmål, medan en elmotor möjliggör en betydligt tystare båtfärd.

Vi har valt att ge Motorbryggan måtten 2,5 x 4,5 m. Detta gör att bryggan får så bra båtegenskaper som möjligt när det gäller manövrering och båtens förmåga att ta hög sjö.
(Ju större båt desto mer pråmaktiga blir köregenskaperna.)

Dädesjö Snickeri, Stationsvägen Dädesjö 360 42 Braås
Tel: 0474-34127, 073-0487261