Motorbryggan är mycket handikappsvänlig även utan några modifieringar. De snedskurna pontonerna gör det lätt att
komma nära land och underlättar av- och påstigning.
I fören finns en grind (80 cm bred) som gör det möjligt för rullstolsbundna att komma ombord.

Om så önskas finns även en ramp att köpa till och vi kan
givetvis anpassa våra bryggor efter kundens önskemål.
Exempelvis kan vi ändra mått, grindstorlek eller
öka flytkraften genom en extra ponton.

Dädesjö Snickeri, Stationsvägen Dädesjö 360 42 Braås
Tel: 0474-34127, 073-0487261